rantpuori

Puorit olivat aiemmin hyvin yleisiä Velkuassa ja niitä käytettiin myös nimitystä suolaspuori. Rakennusta käytettiin sekä varaston, että varsinkin suolatun kalan säilyttämiseen. Tärkein kala oli keväällä kutuaikaan pyydettävä silakka, jonka pyydystämiseen käytettiin 1800-luvulla isoja suvisilakka nuottoja ja silakkaverkkoja eli jatoja. Tultaessa 1900 luvun puolelle käyttöön tulivat silakkarysät. Yleiseksi rysät tulivat kuitenkin vasta viimeisten sotien jälkeen. Vielä 1900 - luvun alkupuolella kalat myytiin pääasiassa suolattuina. saalis perattiin heti pyynnin jälkeen ja suolattiin suuriin ammeisiin. Suolaantuneet silakat pakattiin pienempiin puuastioihin ja, joita paikalliset laivurit kuljettivat Balttiaan, erityisesti Viroon. Silakoita käytiin myymässä myös omilla purjealuksilla mm. Turun syysmarkkinoilla.
Nykyisin rakennuksessa on esillä astioita ja esineistöä, joka liittyy kalastukseen ja säilömiseen.